Firmware Update Nikon S800c & L810

Deze software voert een update van de firmware van de COOLPIX S800c uit van versie 1.0 naar versie 1.1. Controleer de firmwareversie van de camera aan de hand van de onderstaande instructies. Als deze laatste versie al op de camera is geïnstalleerd, hoeft u geen firmware-update uit te voeren.

Wijzigingen in deze versie:

 • Ondersteuning voor Hindi en Arabisch is toegevoegd.
 • Als een in de camera geplaatste geheugenkaart werd uitgeworpen terwijl een Android-app werd uitgevoerd die op de interne SD-geheugenkaart (geheugenruimte van de interne SD-kaart) van de camera was opgeslagen, werd de werking van het Android-besturingssysteem soms instabiel. Dit probleem is verholpen.
 • Als de camera werd ingeschakeld en vervolgens weer werd uitgeschakeld, verdwenen soms de pictogrammen van Android-apps die op de interne SD-geheugenkaart (geheugenruimte van de interne SD-kaart) waren opgeslagen. Dit probleem is verholpen.
 • Het probleem dat Wi-Fi-verbindingen soms onverwacht werden beëindigd, is verholpen.
 • Het probleem dat de camera soms niet meer werkte wanneer meerdere Android-apps werden uitgevoerd, is verholpen.
 • DPOF-compatibele printers konden soms gegevens die bij afdrukopdrachten werden opgegeven (Weergavemenu>Afdrukopdracht) niet herkennen. Dit probleem is nu verholpen.

Als de meest recente firmwareversie al op de S800c is geïnstalleerd, hoeft u deze firmware-update niet te downloaden of te installeren. U kunt de huidige firmwareversie controleren via de optie Firmwareversie in het setup-menu van de camera.

 1. Zet de camera aan.
 2. Druk op de MENU-knop terwijl de camera in de opname- of weergavestand staat en tik op Afbeelding (Setup).
 3. Sleep het scherm omlaag totdat Firmwareversie wordt weergegeven en tik vervolgens op Firmwareversie.
 4. De firmwareversie van de camera wordt weergegeven.
 5. Zet de camera uit.

Dit is de snelle installatiehandleiding. Klik voor uitgebreide instructies op de onderstaande koppeling.

Zet de camera aan. Gebruik de lichtnetadapter of een volledig opgeladen batterij.

 1. Maak een nieuwe map op de vaste schijf van de computer en geef deze de gewenste naam.
 2. Download het Windows-bestand (.EXE) of het Macintosh-bestand (.DMG) via de koppelingen onderaan op deze pagina naar de map die u in stap 1 hebt gemaakt.
 3. Voer het gedownloade bestand uit om een map genaamd S800CUpdate te maken die de firmwaremap bevat.
 4. Gebruik een kaartlezer of een vergelijkbaar apparaat om de  firmwaremap naar de hoofddirectory van een geformatteerde SD-geheugenkaart te kopiëren.
 5. Plaats de geheugenkaart in de geheugenkaartsleuf van de camera en zet de camera aan.
 6. Tik op Firmwareversie in het setup-menu van de camera en volg de weergegeven aanwijzingen om de update van de firmware uit te voeren.
 7. Nadat de update is voltooid, zet u de camera uit en verwijdert u de geheugenkaart.
 8. Selecteer de optie Firmwareversie in het setup-menu van de camera om te controleren of de update van de firmware is uitgevoerd.
Via deze link komt u uit bij de pagina waar de link naar de update voor zowel Mac als Windows staat.
Deze software voert een update van de firmware van de COOLPIX L810 uit van versie 1.0 naar versie 1.1. Controleer de firmwareversie van de camera aan de hand van de onderstaande instructies. Als deze laatste versie al op de camera is geïnstalleerd, hoeft u geen firmware-update uit te voeren.

Wijzigingen in deze versie

 • Als bepaalde AA-lithiumbatterijen in de camera werden geplaatst en de camera werd ingeschakeld, werkte de camera soms niet. Dit probleem is verholpen.
 • De volgende problemen deden zich soms voor met beelden die werden gekopieerd van een geheugenkaartlezer of vergelijkbaar apparaat naar de vaste schijf van een computer met Windows XP (vastgesteld bij Service Pack 3). Deze problemen zijn verholpen.
  – Als een beeld, wat als miniatuur in Windows Verkenner werd weergegeven, werd gedraaid door met de rechtermuisknop op het beeld te klikken en vervolgens Rechtsom draaien of Linksom draaien te selecteren in het menu, werd er soms een foutbericht weergegeven en het beeld niet kon worden gedraaid.
  – Daarnaast konden foto’s soms niet worden gedraaid met bewerkingen in de Windows-viewer voor afbeeldingen en faxen van Windows XP.
  – Als werd geprobeerd beelden op te slaan die zijn bewerkt of verwerkt met de toepassing Paint van Windows XP, werd soms een foutbericht weergegeven en was de bestandsgrootte van de foto 0 KB.
 • Het probleem dat ertoe leidde dat een 3D-pictogram werd weergegeven bij de aparte JPEG-afbeelding als deze werd opgeslagen met een werkelijke 3D-afbeelding in het overdrachtsdialoogvenster van Nikon Transfer 2, is verholpen.

De huidige firmwareversie van de camera controleren

Als de meest recente firmwareversie al op de L810 is geïnstalleerd, hoeft u deze firmware-update niet te downloaden of te installeren. U kunt de huidige firmwareversie controleren via de optie Firmwareversie in het setup-menu van de camera.

 1. Zet de camera aan.
 2. Druk op de knop MENU van de camera om het menu weer te geven.
 3. Druk de multi-selector naar links om de menutab te markeren en selecteer vervolgens de tab Setup.
 4. Selecteer Firmwareversie in het setup-menu en druk op de OK-knop.
 5. De firmwareversie van de camera wordt weergegeven.
 6. Zet de camera uit.

Snelle installatiehandleiding

Dit is de snelle installatiehandleiding. Klik voor uitgebreide instructies op de onderstaande koppeling.

Zet de camera aan. Gebruik de lichtnetadapter of een volledig opgeladen batterij.

 1. Maak een nieuwe map op de vaste schijf van de computer en geef deze de gewenste naam.
 2. Download het Windows-bestand (.EXE) of het Macintosh-bestand (.DMG) via de koppelingen onderaan op deze pagina naar de map die u in stap 1 hebt gemaakt.
 3. Voer het gedownloade bestand uit om een map genaamd L810 Update te maken die de firmwaremap bevat.
 4. Gebruik een kaartlezer of een vergelijkbaar apparaat om de firmwaremap naar de hoofddirectory van een geformatteerde SD-geheugenkaart te kopiëren.
 5. Plaats de geheugenkaart in de geheugenkaartsleuf van de camera en zet de camera aan.
 6. Selecteer Firmwareversie in het setup-menu van de camera en volg de weergegeven aanwijzingen om de update van de firmware uit te voeren.
 7. Nadat de update is voltooid, zet u de camera uit en verwijdert u de geheugenkaart.
 8. Selecteer de optie Firmwareversie in het setup-menu van de camera om te controleren of de update van de firmware is uitgevoerd.

Via deze link komt u uit bij de pagina waar de link naar de update voor zowel Mac als Windows staat.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s